Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek do biblioteki szkolnej. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach w godzinach od 8.00 do 14.00. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Związane jest to z koniecznością wietrzenia pomieszczeń i zachowania zasad bezpieczeństwa.

Instrukcja zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubochni w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Uczniowie klas 1 - 3

Wychowawcy klas zbierają podręczniki od rodziców /uczniów w wyznaczonym przez siebie terminie i ustalonym miejscu a następnie przekazują do biblioteki szkolnej według harmonogramu (Załącznik nr 1). Wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej uczniowie zdają w dniu zdawania podręczników, również przekazując wychowawcy.

 1. Uczniowie klas 4 - 7

Zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 1)  przynoszą komplety podręczników oraz wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników. Książki zostawiane będą na korytarzu, w piwnicy szkoły. Wychowawca klasy obecny jest przy zdawaniu podręczników przez uczniów.

 1. Uczniowie klasy 8

Zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 1)  przynoszą komplety podręczników oraz wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników. Książki zostawiane będą na korytarzu, w piwnicy szkoły. Wychowawca klasy obecny jest przy zdawaniu podręczników przez uczniów.

 1. Uczniowie, którzy od września 2020r. zmieniają szkołę zobowiązani są do zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników.
 2. Komplet podręczników musi być zapakowany w przeźroczysty worek foliowy lub przewiązany sznurkiem.
 3. Na każdy pakiet podręczników (na zewnątrz) należy przylepić lub dołączyć (trwale) uzupełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie (wzory oświadczeń zostaną przesłane w wiadomości do rodziców/opiekunów przez e-dziennik). Załącznik nr 2.
 4. Wypożyczone książki, lektury muszą być zapakowane do oddzielnego worka, na którym ma być umieszczona kartka z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 5. Zwroty dokonywane będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
 • nie wolno tworzyć zgromadzeń,
 • zachować dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra),
 • 5-10 min na każdego ucznia zgodnie z numerem ucznia w dzienniku,
 • mieć założone maseczki i rękawiczki.
 1. Uczeń powinien przygotować podręczniki:
 • zdjąć okładki. Jeżeli okładki mają taśmę samoprzylepną - zostawiamy,
 • wytrzeć gumką wszystkie podkreślenia, zapiski, rysunki dokonane ołówkiem,
 • rozprostować wszystkie zagięte karty,
 • podkleić rozdarte lub wypadające kartki,
 • usunąć własne materiały (sprawdziany, kartkówki, notatki, zakładki)
 • spakować wszystkie podręczniki do reklamówki lub dowolnego foliowego worka, związać,
 • nie wkładamy do reklamówki podręcznika do religii i zeszytów ćwiczeń,
 • książkę wypożyczoną z biblioteki wkładamy do osobnego worka lub reklamówki,
 • przylepić lub dołączyć (trwale) uzupełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie (wzory oświadczeń zostaną przesłane w wiadomości do rodziców/opiekunów przez e-dziennik) i zamieszczone na stronie www szkoły. Załącznik nr 2.
 • uczniowie klas ósmych i kończący naukę w Szkole Podstawowej w Lubochni, zobowiązani są rozliczyć się z Biblioteką szkolną do dnia 25.06.2020r. Dowodem rozliczenia będzie pieczątka i podpis nauczyciela bibliotekarza na obiegówce.
 1. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie.
 2. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się: umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.
 1. Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem: zagubienie lub uszkodzenie (porysowanie, zgniecenie lub połamanie) płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 1. Dostarczone do szkoły podręczniki i książki podlegają kwarantannie. Po upływie kwarantanny Komisja dokonuje oceny stanu technicznego i kompletności zwróconych podręczników.
 2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia/niezwrócenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza lub dokonać wpłaty na podane konto w ustalonym terminie: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim 72 8985 0004 0010 0148 3774 0001 W treści przelewu należy wpisać: „Wpłata za zniszczone/zagubione podręczniki do klasy ....”(podając imię i nazwisko ucznia). Termin wpłat do 15.08.2020r. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na podany poniżej adres e-mail biblioteki.
 3. Pytania lub wyjaśnienia spraw dotyczących zwrotu podręczników i książek proszę kierować na adres email: biblioteka.zsp.lubochnia@gmail.com

Ceny podręczników podane są w oświadczeniu (Załącznik nr 2).

Podstawa prawna: Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017r. art. 22ak ust.3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Załącznik nr 1 - HARMONOGRAM
HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI ZSP W LUBOCHNI

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

22.06.2020r.

WTOREK

23.06.2020r.

ŚRODA

24.06.2020r.

800 - 900

KL. I - II

KL. IV b

KL. VI b

900 - 1000

KL. III

KL. V a

KL. VI c

1000 - 1100

KL. VIII a

KL. V b

KL. VI d

1100 - 1200

KL. VIII b

KL. V c

KL. VII a

1200 - 1300

KL. VIII c

KL. V d

KL. VII b

1300 - 1400

KL. IV a

KL. VI a

KL. VII c

Załącznik nr 2 - klasa 1

Załącznik nr 2 - klasa 2

Załącznik nr 2 - klasa 3

Załącznik nr 2 - klasa 4

Załącznik nr 2 - klasa 5

Załącznik nr 2 - klasa 6

Załącznik nr 2 - klasa 7

Załącznik nr 2-  klasa 8