Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Logopeda

Godziny pracy logopedy:

PONIEDZIAŁEK      

9.30-10.30, 11.30-13.30 - Ewa Goliat

10.30-13.30 - Dominika Karp

WTOREK

10.30-11.30, 12.30-13.30 - Ewa Goliat

ŚRODA         

8.00-9.00, 12.30-13.30 - Ewa Goliat

CZWARTEK 

7.00-8.00 Ewa Goliat

8.45-9.45, 11.30-14.30 - Dominika Karp

PIĄTEK         

7.00-10.00, 11.30-13.30 - Dominika Karp

Niezbędnik rodzica

W naszej szkole realizowane są bezpłatne zajęcia logopedyczne, które odbywają się przed lub po lekcjach dziecka. Zajęcia prowadzone są w gabinecie logopedycznym, który wyposażony jest w odpowiednie środki i pomoce dydaktyczne niezbędne do ich realizacji.

Na początku roku szkolnego przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne, które mają na celu ocenę mowy Państwa dzieci, w tym:

- stan i sprawność narządów mowy: warg, języka, podniebienia, ocena zgryzu;     

- artykulację poszczególnych głosek (również w mowie spontanicznej);         

- umiejętności komunikacyjne, np. opowiadanie historyjki, dialog;

- słuch fonematyczny;

- nadawanie i rozumienie mowy;

- jakość foniczną wypowiedzi, m. in.: tempo mówienia, fonacja, oddychanie.

Badanie to pozwala wyłonić dzieci potrzebujące pomocy logopedy. Jeśli Państwa dziecko ma problemy z mówieniem zostaną Państwo o tym poinformowani na piśmie i poproszeni o spotkanie w celu przeprowadzenia wywiadu logopedycznego, podpisania zgody udziału dziecka w zajęciach oraz ustalenia terminów prowadzonych zajęć.

Rodzice uczniów kontynuujących udział w zajęciach zostają poinformowani o terminie spotkań z logopedą pisemnie.

PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO, że jedynie systematyczne uczęszczanie na zajęcia logopedyczne i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy Waszych pociech. W razie wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt, chętnie służymy pomocą.

Zakres działań logopedy w szkole:

 1. Diagnoza i terapia wad wymowy i zaburzeń mowy występujących u dzieci.
 2. Dbałość o kulturę słowa.
 3. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
 4. Pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, czytaniem i pisaniem.
 5. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.
 6. Wspomaganie nauczycieli w działaniach wychowawczo - dydaktycznych poprzez podnoszenie ich wiedzy na temat skutków zaburzeń komunikacji.
 7. Pomoc rodzicom - udzielanie rad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Regulamin uczęszczania na zajęcia logopedyczne

 1. Zajęcia logopedyczne odbywają się co tydzień w wyznaczonym terminie i o wyznaczonej godzinie.
 2. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.
 3. Dzieci przynoszą na zajęcia teczkę /skoroszyt wraz z odrobioną/wykonaną pracą domową.
 4. Rodzice zobowiązani są do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy.
 5. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie systematyczności ćwiczeń, aż do całkowitego opanowania materiału programowego niezbędnego do całkowitej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
 6. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci uczęszczających na zajęcia i objęcie terapią następnego dziecka z listy dzieci oczekujących w kolejce.