Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zebrania z rodzicami /konsultacje

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Termin

Temat

Wrzesień

15–22.09.2022r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z planem pracy wychowawcy, wewnątrzszkolną dokumentacją.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców, wybór prezydium Rady Rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie  Programu  Wychowawczo - Profilaktycznego.

Listopad

21-25.11.2022r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o  osiągnięciach edukacyjnych.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców.

Styczeń

10–13.01.2023r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze (9 stycznia – koniec I półrocza).

Maj

10–16.05.2023r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych z edukacji i zachowania oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.

 

Konsultacje indywidualne (godzina dostępności dla rodzica, przekazanie informacji o uczniach, porady).

Konsultacje dla rodziców w godzinach 16.30 - 17.30

Wrzesień:       14.09.2022 r.

Październik:   10.10.2022 r.

Listopad:        07.11.2022 r.

Grudzień:       05.12.2022 r.

Styczeń:         09.01.2023 r.

Luty:               06.02.2023 r.

Marzec:          06.03.2023 r. - odwołane z powodu zmian organizacyjnych pracy szkoły, w w/w terminie - Rekolekcje wielkopostne.

Marzec:          20.03.2023 r.

Maj:                08.05.2023 r.

Czerwiec:      05.06.2023 r.

Dostępność nauczyciela 2022-2023