Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zebrania z rodzicami /konsultacje

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Termin

Temat

Wrzesień

13–15.09.2023r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WZO, planem pracy wychowawcy.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców, wybór prezydium Rady Rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie zmian do Programu  Wychowawczo - Profilaktycznego.

Listopad

21-23.11.2023r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o  osiągnięciach edukacyjnych.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców.

Styczeń

24–26.01.2024r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze (31 stycznia - koniec I półrocza).

Maj

09–13.05.2024r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych z edukacji i zachowania oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.

 

 

Konsultacje indywidualne - przedstawienie informacji o uczniach w godzinach 17.00 - 18.00 według harmonogramu:

2 października 2023r.

4 grudnia 2023r.

19 lutego 2024r.

11 marca 2024r.

15 kwietnia 2024r.