Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice!

W dniu 25 marca 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem.

Nowe regulacje prawne umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość , określając w sposób jednoznaczny obowiązek jego prowadzenia  przez szkoły i przedszkola, w terminie od 25 marca do 24 maja.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. 

Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.

Zasady komunikacji z uczniami określił nauczyciel. W celu uporządkowania kontaktów uczeń- nauczyciel stworzono plan zdalnego nauczania dla klas 4-8 (do pobrania ze strony internetowej  w zakładce „Zdalne nauczanie”.)

W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy e-dziennika, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły – zakładka “ZDALNE NAUCZANIE”.

Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą uwzględniały:

  1. a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  2. b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  3. c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  4. d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia,
  5. e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Zajęcia będą przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce  będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych  z nauczycielem form (przekazanych uczniowi). 

W celu zapewnienia każdemu uczniowi  i  rodzicowi możliwości konsultacji indywidualnej z nauczycielem poprzez  e-dziennik, e-mail, Messenger, telefonicznie (po udostępnieniu tel. przez nauczyciela)  ustalono harmonogram:

Przedszkole oraz  klasy I-III – wtorek  godz. 15.00 – 17.00

Klasy IV- VIII  - środa   godz. 15.00 – 17.00

Szanowni Państwo,mam nadzieję, że podjęte przez nas działania, Wasze zrozumienie   i współpraca, przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia.

Z poważaniem
Halina Lechowska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lubochni