Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice!

W dniu 25 marca 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem.

Nowe regulacje prawne umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość , określając w sposób jednoznaczny obowiązek jego prowadzenia  przez szkoły i przedszkola, w terminie od 25 marca do 24 maja.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. 

Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.

Zasady komunikacji z uczniami określił nauczyciel. W celu uporządkowania kontaktów uczeń- nauczyciel stworzono plan zdalnego nauczania dla klas 4-8 (do pobrania ze strony internetowej  w zakładce „Zdalne nauczanie”.)

W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy e-dziennika, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły – zakładka “ZDALNE NAUCZANIE”.

Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą uwzględniały:

  1. a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  2. b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  3. c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  4. d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia,
  5. e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Zajęcia będą przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce  będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych  z nauczycielem form (przekazanych uczniowi). 

W celu zapewnienia każdemu uczniowi  i  rodzicowi możliwości konsultacji indywidualnej z nauczycielem poprzez  e-dziennik, e-mail, Messenger, telefonicznie (po udostępnieniu tel. przez nauczyciela)  ustalono harmonogram:

Przedszkole oraz  klasy I-III – wtorek  godz. 15.00 – 17.00

Klasy IV- VIII  - środa   godz. 15.00 – 17.00

Szanowni Państwo,mam nadzieję, że podjęte przez nas działania, Wasze zrozumienie   i współpraca, przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia.

Z poważaniem
Halina Lechowska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lubochni