Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs plastyczny

Zarząd ZOSP RP w Lubochni zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Zapobiegajmy pożarom’’. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalnego, a także ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej itp. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych.  Format pracy – dowolny.

Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 08.12.2020r. w niżej wybranym miejscu:

  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubochni bądź Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku,
  2. Urząd Gminy Lubochnia – pracę należy przekazać do Pani Pauliny Lambert po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
  3. Bezpośrednio do Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego w Lubochni po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Osobami do kontaktu są:

  1. Michał Kopeć – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Lubochni, nr. tel: 607 894 339
  2. Paulina Lambert – Podinspektor ds. obsługi administracyjno – gospodarczej, p.poż i obronnych. Nr. tel: 502 002 128

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola,

II grupa – szkoły podstawowe klasy I - IV,

III grupa – szkoły podstawowe klasy V - VIII,

IV grupa  - szkoły ponadpodstawowe,

V grupa – osoby dorosłe.

Każda osoba może samodzielnie wykonać i dostarczyć na konkurs od 1 do 3 prac planistycznych, które na odwrocie powinny być opatrzone czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia ( załącznik nr. 1 do regulaminu).

Praca, która nie będzie posiadała metryczki bądź zostanie złożona po terminie zostanie odrzucona.

Regulamin konkursu
Metryczka

Plakat konkursu