Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs plastyczny

Zarząd ZOSP RP w Lubochni zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Zapobiegajmy pożarom’’. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalnego, a także ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej itp. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych.  Format pracy – dowolny.

Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 08.12.2020r. w niżej wybranym miejscu:

  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubochni bądź Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku,
  2. Urząd Gminy Lubochnia – pracę należy przekazać do Pani Pauliny Lambert po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
  3. Bezpośrednio do Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego w Lubochni po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Osobami do kontaktu są:

  1. Michał Kopeć – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Lubochni, nr. tel: 607 894 339
  2. Paulina Lambert – Podinspektor ds. obsługi administracyjno – gospodarczej, p.poż i obronnych. Nr. tel: 502 002 128

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola,

II grupa – szkoły podstawowe klasy I - IV,

III grupa – szkoły podstawowe klasy V - VIII,

IV grupa  - szkoły ponadpodstawowe,

V grupa – osoby dorosłe.

Każda osoba może samodzielnie wykonać i dostarczyć na konkurs od 1 do 3 prac planistycznych, które na odwrocie powinny być opatrzone czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia ( załącznik nr. 1 do regulaminu).

Praca, która nie będzie posiadała metryczki bądź zostanie złożona po terminie zostanie odrzucona.

Regulamin konkursu
Metryczka

Plakat konkursu