Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

Próbna ewakuacja

W dniu 23 września 2019r. o godz. 11.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni  została przeprowadzona próbna ewakuacja wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Po sygnale oznaczającym konieczność ewakuacji wszyscy opuścili budynek szkolny we właściwym porządku i udali się na miejsce zbiórki, gdzie nauczyciele zdali raport dotyczący zgodności liczebnej obecnych na zajęciach i przeszli na miejsce docelowe ewakuacji czyli kościoła parafialnego w Lubochni.

Akcja przeprowadzenia próbnej ewakuacji przebiegała szybko, sprawnie i bez zakłóceń. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Takie alarmy przygotowują zarówno uczniów jak i pracowników szkoły do zachowania odpowiedniego postępowania w czasie zagrożenia.