Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

Rok szkolny 2019/2020