Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

Bernardo Bellotto – Ambasador Kultury

Jest to cykliczny program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z województw mazowieckiego i łódzkiego oparty na modelu bliskiej współpracy Zamku z wybranymi szkołami. Uczniowie i nauczyciele regularnie biorą udział w różnorodnych warsztatach, poprzez które przygotowują się do realizacji własnych projektów w lokalnym środowisku, rozwijają talenty, zdobywają wiedzę i ćwiczą umiejętności. Stosując metody edukacji nieformalnej (gry, dyskusje, aktywne formy ćwiczeń i treningów, współtworzenie scenariuszy zajęć), angażuje się dzieci w nietypowe formy pracy, pobudzające kreatywność i samodzielność.

W bieżącym roku szkolnym w Projekcie uczestniczyła klasa III a i IV b wraz z opiekunami p. Anną Wałęsiak i p. Magdaleną Lambert. Dzieci wzięły udział w ośmiu czterogodzinnych spotkaniach, podczas których poznawały Zamek i jego mieszkańców. Były to różnorodne warsztaty (muzyczne, plastyczne, fotograficzne, ceramiczne, historyczne). Podsumowanie zajęć odbyło się w 3 czerwca 2019r. Uczestnicy Projektu wzięli udział w grze terenowej a następnie zaprezentowali swój dorobek. Klasa III wystawiła przygotowane pod kierunkiem Pani Moniki Radzikowskiej przedstawienie „Królewicz i duch”.

Anna Wałęsiak