Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

Teatrzyk szkolny

Teatrzyk szkolny "Zaczarowany Świat"

Teatrzyk szkolny "Zaczarowany Świat" rozpoczął swoją działalność w roku szkolnym 2004/2005. Obecnie opiekunami grupy są panie Beata Grabowska - Noga i Elżbieta Michalak. Powstanie koła artystycznego miało na celu umożliwienie dzieciom twórczej aktywności oraz kształtowanie ich wyobraźni. Różnorodne spektakle wystawiane podczas uroczystości szkolnych lub środowiskowych sprawiają, że nasi podopieczni stają się otwarci na ludzi i świat. Zajęcia rozbudzają w uczniach poczucie piękna języka polskiego, uczą dykcji, ruchu i gestu scenicznego. Wyzwalają również chęć ciągłego samokształcenia. Występy młodych aktorów są okazją do spotkań z rodzicami, którzy wspomagają pracę opiekunów poprzez przygotowywanie strojów i elementów scenografii. W obecnym roku szkolnym do teatrzyku szkolnego należą uczniowie klasy III b.

 Beata Grabowska - Noga 

Święto Niepodległości

14-11-2018
Niepodłeglość
9 listopada 2018 roku grupa teatralna „Zaczarowany Świat” zaprezentowała spektakl słowno - muzyczny pt. „11 listopada - wolność, niepodległość”. Uczniowie k (...)

Powitanie wiosny

04-04-2018
Nasza Wiosna
23 marca, z niewielkim opóźnieniem, uczniowie klas I - III powitali wiosnę. Już tradycyjnie uczestniczył w tym wydarzeniu teatrzyk szkolny. W tym roku zaprezentowaliśmy insc (...)

DZIECI DZIECIOM

15-01-2018
miniaturka dzieci-dzieciom
Podsumowanie akcji „Dzieci Dzieciom” To już kolejny rok, gdy uczniowie otrzymują upominki od Mikołaja. 13 grudnia 2017 r. w naszej szkole zjawili się goście, któ (...)