Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

PTSM

POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH (PTSM)

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM) – stowarzyszenie utworzone w 1926 roku (jako trzecie towarzystwo schronisk młodzieżowych na świecie). Jest w Polsce reprezentantem światowego ruchu schronisk młodzieżowych – Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.

Działalność statutowa PTSM obejmuje:

organizowanie sieci schronisk młodzieżowych,

organizowanie środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych,

upowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoczynku – obozów wędrownych,

Koło PTSM w naszej szkole istnieje od roku szkolnego 2008/2009. Od chwili powstania koła organizowany jest  dwudniowy rajd pod nazwą  „Weekend w Lubochni po angielsku i niemiecku”. Uczniowie biorą udział również w innych rajdach organizowanych według kalendarza imprez Oddziału Terenowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Szkolne Koło PTSM - opiekun mgr Dagmara Reszka