Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

LOP

Logo Liga Ochrony Przyrody

Głównym założeniem Szkolnego Koła LOP to kształtowanie właściwego szacunku uczniów do przyrody, uwrażliwienie na jej piękno, pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony, zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz czuwanie nad przestrzeganiem praw ochrony przyrody.
       
Szkolne Koło LOP w naszej szkole stanowi bardzo dobrą formę pracy pozalekcyjnej. Umożliwia szeroką realizację celów organizacji, pełniąc jednocześnie istotne funkcje edukacyjne i wychowawcze. Stwarza dla uczniów takie sytuacje, aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć. Umożliwia to poznanie świata w jego jedności i złożoności, inspiruje do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywuje do dalszej pracy na rzecz środowiska oraz edukacji w tym zakresie.

W poznaniu zagadnień ochrony środowiska uczniowie podejmuję różne działania, prace społeczno - użyteczne:
- zbiórka zużytych baterii, zużytych telefonów komórkowych
- badania, obserwacje, eksperymenty.

 W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia Szkolnego Koła LOP odbywają się w poniedziałki o godzinie 14:40.

          Opiekunem Szkolnego Koła LOP jest pani mgr Agnieszka Krotosz.