Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubochni

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów  i  zadań statutowych szkoły, gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca:  Monika Przytuła
Zastępca:   Ewa Goska
Skarbnik:    Dorota Dunajska
Członek:     Gabriel Jóźwik
Członek:     Marta Stańdo
Członek:     Katarzyna Kowalska
Członek:     Karolina Pająk
Członek:     Magda Stańdo