Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

Dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW

            Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni informuje , że w okresie zamknięcia naszej placówki, w której stołówka szkolna jest nieczynna i dziecko nie spożywa posiłków – kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z poważaniem
Halina Lechowska
Dyrektor ZSP w Lubochni

 

Szanowni Rodzice!

W obecnej sytuacji prosimy o nie dokonywanie opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej za miesiąc kwiecień 2020r.
Informacja o terminie kolejnej wpłaty zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Anna Polus
intendent stołówki szkolnej

Informacja