Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek do biblioteki szkolnej. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach w godzinach od 8.00 do 14.00. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Związane jest to z koniecznością wietrzenia pomieszczeń i zachowania zasad bezpieczeństwa.

Instrukcja zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubochni w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Uczniowie klas 1 - 3

Wychowawcy klas zbierają podręczniki od rodziców /uczniów w wyznaczonym przez siebie terminie i ustalonym miejscu a następnie przekazują do biblioteki szkolnej według harmonogramu (Załącznik nr 1). Wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej uczniowie zdają w dniu zdawania podręczników, również przekazując wychowawcy.

 1. Uczniowie klas 4 - 7

Zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 1)  przynoszą komplety podręczników oraz wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników. Książki zostawiane będą na korytarzu, w piwnicy szkoły. Wychowawca klasy obecny jest przy zdawaniu podręczników przez uczniów.

 1. Uczniowie klasy 8

Zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 1)  przynoszą komplety podręczników oraz wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników. Książki zostawiane będą na korytarzu, w piwnicy szkoły. Wychowawca klasy obecny jest przy zdawaniu podręczników przez uczniów.

 1. Uczniowie, którzy od września 2020r. zmieniają szkołę zobowiązani są do zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników.
 2. Komplet podręczników musi być zapakowany w przeźroczysty worek foliowy lub przewiązany sznurkiem.
 3. Na każdy pakiet podręczników (na zewnątrz) należy przylepić lub dołączyć (trwale) uzupełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie (wzory oświadczeń zostaną przesłane w wiadomości do rodziców/opiekunów przez e-dziennik). Załącznik nr 2.
 4. Wypożyczone książki, lektury muszą być zapakowane do oddzielnego worka, na którym ma być umieszczona kartka z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 5. Zwroty dokonywane będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
 • nie wolno tworzyć zgromadzeń,
 • zachować dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra),
 • 5-10 min na każdego ucznia zgodnie z numerem ucznia w dzienniku,
 • mieć założone maseczki i rękawiczki.
 1. Uczeń powinien przygotować podręczniki:
 • zdjąć okładki. Jeżeli okładki mają taśmę samoprzylepną - zostawiamy,
 • wytrzeć gumką wszystkie podkreślenia, zapiski, rysunki dokonane ołówkiem,
 • rozprostować wszystkie zagięte karty,
 • podkleić rozdarte lub wypadające kartki,
 • usunąć własne materiały (sprawdziany, kartkówki, notatki, zakładki)
 • spakować wszystkie podręczniki do reklamówki lub dowolnego foliowego worka, związać,
 • nie wkładamy do reklamówki podręcznika do religii i zeszytów ćwiczeń,
 • książkę wypożyczoną z biblioteki wkładamy do osobnego worka lub reklamówki,
 • przylepić lub dołączyć (trwale) uzupełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie (wzory oświadczeń zostaną przesłane w wiadomości do rodziców/opiekunów przez e-dziennik) i zamieszczone na stronie www szkoły. Załącznik nr 2.
 • uczniowie klas ósmych i kończący naukę w Szkole Podstawowej w Lubochni, zobowiązani są rozliczyć się z Biblioteką szkolną do dnia 25.06.2020r. Dowodem rozliczenia będzie pieczątka i podpis nauczyciela bibliotekarza na obiegówce.
 1. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie.
 2. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się: umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.
 1. Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem: zagubienie lub uszkodzenie (porysowanie, zgniecenie lub połamanie) płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 1. Dostarczone do szkoły podręczniki i książki podlegają kwarantannie. Po upływie kwarantanny Komisja dokonuje oceny stanu technicznego i kompletności zwróconych podręczników.
 2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia/niezwrócenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza lub dokonać wpłaty na podane konto w ustalonym terminie: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim 72 8985 0004 0010 0148 3774 0001 W treści przelewu należy wpisać: „Wpłata za zniszczone/zagubione podręczniki do klasy ....”(podając imię i nazwisko ucznia). Termin wpłat do 15.08.2020r. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na podany poniżej adres e-mail biblioteki.
 3. Pytania lub wyjaśnienia spraw dotyczących zwrotu podręczników i książek proszę kierować na adres email: biblioteka.zsp.lubochnia@gmail.com

Ceny podręczników podane są w oświadczeniu (Załącznik nr 2).

Podstawa prawna: Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017r. art. 22ak ust.3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Załącznik nr 1 - HARMONOGRAM
HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI ZSP W LUBOCHNI

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

22.06.2020r.

WTOREK

23.06.2020r.

ŚRODA

24.06.2020r.

800 - 900

KL. I - II

KL. IV b

KL. VI b

900 - 1000

KL. III

KL. V a

KL. VI c

1000 - 1100

KL. VIII a

KL. V b

KL. VI d

1100 - 1200

KL. VIII b

KL. V c

KL. VII a

1200 - 1300

KL. VIII c

KL. V d

KL. VII b

1300 - 1400

KL. IV a

KL. VI a

KL. VII c

Załącznik nr 2 - klasa 1

Załącznik nr 2 - klasa 2

Załącznik nr 2 - klasa 3

Załącznik nr 2 - klasa 4

Załącznik nr 2 - klasa 5

Załącznik nr 2 - klasa 6

Załącznik nr 2 - klasa 7

Załącznik nr 2-  klasa 8