Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

Święto Patrona Szkoły

Po raz kolejny, jak co roku, uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubochni uczcili pamięć Powstańców Styczniowych 1863 roku. To właśnie w styczniu wspominamy ważną dla naszej szkoły datę, a mianowicie wybuch Powstania Styczniowego. Młodzież pod okiem opiekunów (p. Emilia Badełek, p. Agnieszka Krotosz, p.Sylwia Półtorak) zaprezentowała wzruszający montaż muzyczno – słowny nawiązujący do krwawych wydarzeń sprzed 156 lat. W przedstawieniu wykorzystano piękne pieśni powstańcze, a w słowach wierszy przywołano takie wydarzenia , jak np. branka.  Dużym walorem były stroje młodzieży. Nawiązano bowiem do obowiązującej wówczas mody powstańczej, długie czarne suknie symbolizowały żałobę narodową.  W dniu, w którym uczniowie uczcili święto Patrona Szkoły, obowiązywały stroje galowe, które dodatkowo nadały wagę tej ważnej w kalendarzu imprez szkolnych dacie.