Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

Zuchy

Lubocheńska Gromada Zuchowa "Kubusiowe Bractwo"
Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki
Chorągiew Łódzka ZHP

Zuchy

O NAS

CHARAKTERYSTYKA GROMADY

1. KADRA:

Drużynowa:
Ewa Nowakowska
Miejsce pracy:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni; nauczyciel 
Stopień instruktorski: przewodnik
Data objęcia funkcji: 9 luty 2006 r., nr rozkazu KH L.2/06
Staż pracy z zuchami: 12 lat jako drużynowa

Przyboczna:
Barbara Świderek
Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni; nauczyciel 
Data objęcia funkcji: 1 września 2010r.
Staż pracy z zuchami: 7 lata jako przyboczna

2. WSZYSTKO O ZUCHACH

8 Lubocheńska Gromada Zuchowa "Kubusiowe Bractwo" działa od 12 lat. Powstała we wrześniu 2005 roku. Drużynową jest druhna przewodniczka Ewa Nowakowska, która jest założycielką gromady, a jej przyboczną jest druhna Barbara Świderek. 

Gromada liczy aktualnie 28 zuchów, w tym 5 z klas II, 15 z klas III i 8 z klas IV Szkoły Podstawowej w Lubochni.  Prawie wszystkie dzieci (23) są całkowicie umundurowane. Gromada pracuje zgodnie z metodyką zuchową uwzględniając zasady zawarte w Prawie i Obietnicy Zucha, a także potrzeby zuchów, rodziców i środowiska oraz propozycje programowe ZHP. Dzieci chętnie i licznie przychodzą na zbiórki, które odbywają się raz w tygodniu w harcówce lub poza nią, w zależności od tematyki zbiórek.

Gromada posiada swoją obrzędowość: totem, skarbiec, kronikę, okrzyk, piosenkę, powitanie, listę obecności, krąg rady, pożegnanie oraz logo. Zuchy z naszej gromady brały już wielokrotnie udział w rajdach pieszych i biwakach np. "Start Harcerski", „Złoty Liść”. Co roku biorą udział w  Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Zielona Nuta", na którym zdobywają czołowe miejsca oraz wyróżnienia. Uczestniczyły również w Święcie Hufca, pikniku zuchowym, Zimowym Biegu Terenowym "Mikołajek" oraz w zawodach pływackich organizowanych na szczeblu Chorągwi Łódzkiej (zajęły czołowe miejsca).  Na wyjazdach zawsze towarzyszą nam piosenki, dźwięki gitar, pląsy, tańce, ogniska, radość i śmiech.

3. CELE I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

Zuchy z naszej gromady to dzieci, które każdego dnia podejmują trud samorozwoju poprzez zdobywanie stopni zuchowych oraz sprawności indywidualnych i zespołowych. Każdego dnia podejmują próbę życia w zgodzie z Prawem Zucha. W gromadzie panuje atmosfera wzajemnego szacunku i przyjaźni, ale jest też miejsce na fantazję i szalone pomysły.

Chcemy, aby zuchy z naszej gromady nadal uczestniczyły w pracy hufca i środowiska lokalnego (szkoła, rodzina), ponieważ wspólne wyjazdy i imprezy zuchowe pozwalają nie tylko na dalsze zintegrowanie gromady, ale również na poznanie nowych środowisk i stwarzają możliwość zawarcia nowych przyjaźni. 

Przynależność do gromady jest doskonałą okazją dla dzieci, aby zrozumiały, że Prawo Zucha to nie tylko sześć punktów, które trzeba znać lecz, że są one swoistym, żywym kodeksem codziennego postępowania każdego zucha.

Zuchy na zimowisku w Małym Cichym k. Zakopanego

12-02-2018
Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem
W dniach 26.01.-03.02.2018 r. kilkoro dzieci z 8 Lubocheńskiej Gromady Zuchowej „Kubusiowe Bractwo” wyjechało na zimowisko w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej HAZ organi (...)