Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

PCK

Szkolne koło PCK kształtuje postawy dzieci i młodzieży oraz gotowość do niesienia pomocy innym. Wychowuje w kulturze zdrowego stylu życia oraz wyrabia nawyki higieniczno - sanitarne. W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 działalność koła polegała na:

  • przeprowadzeniu w klasach IV – VII oraz II gimnazjum pogadanek na temat bezpiecznego zachowania w szkole oraz w drodze do szkoły. Uczniowie tych klas na zajęciach plastycznych wykonali plakaty, zaopatrzone hasłami, których celem było eliminowanie niebezpiecznych zachowań na terenie szkoły oraz poza szkołą,
  • przeprowadzeniu z uczniami zbiórki przyborów szkolnych, zabawek i ubrań dla dzieci w Tanzanii, z którymi pracuje na misjach absolwentka naszej szkoły s. Wiktoria Goska,
  • wykonaniu przez uczniów w ramach zajęć plastycznych prac dowolną techniką ilustrujących Prawa Dziecka. Najciekawsze plakaty zostały nagrodzone i wyeksponowane na wystawie szkolnej,
  • wykonaniu bożonarodzeniowych ozdób świątecznych z przeznaczeniem na kiermasz. Uzyskane pieniądze przekazane były na akcję charytatywną. Uzyskane środki finansowe wspierają kosztowne leczenie dwójki uczniów naszej szkoły.

Opiekun koła – pani mgr Anna Krześlak - Popłońska