Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

Biblioteka

Biblioteka szkolna 

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów i wychowanków.
 3. W skład biblioteki wchodzą:
 • wypożyczalnia, w której gromadzi się, opracowuje i udostępnia zbiory;
 • czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu;
 • ICIM, w którym umożliwia się użytkownikom korzystanie z łącza internetowego.
 1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest integralną częścią biblioteki szkolnej. Wspiera realizację statutowych zadań biblioteki, rozszerza i uzupełnia jej ofertę.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określają : Regulamin Biblioteki i Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
 3. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne).
 • nauczyciel bibliotekarz - mgr Elżbieta Skoneczna
 • Certyfikat
 • Jak nie czytam jak czytam

iTeatr TVP dla Szkół w bibliotece

26-01-2018
Grupa 6c ogląda przedstawienie w bibliotece
Biblioteka od kilku lat współpracuje z Telewizją Polską S.A. w ramach projektu iTeatr dla Szkół. Projekt oparty jest na idei promowania i przybliżania teatru poprzez (...)

Pasowanie na czytelnika

21-01-2018
miniaturka pasowanie-na-czytelnika
W dniach 11 - 14.12.2017r. odbyło się w czytelni biblioteki szkolnej uroczyste Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. Tydzień wcześniej uczniowie ci uczestniczyli (...)

Szachy w bibliotece

10-11-2017
Szachowe rozgrywki w bibliotece
Biblioteka aktywnie włączyła się do projektu „Edukacja przez szachy w szkole”. Uczniowie w czytelni, na długiej przerwie, mają możliwość grać w szachy pod opieką nauczy (...)

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

06-11-2017
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Biblioteka (już po raz piętnasty) aktywie włączyła się w obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. Święto to na stałe weszło do kalendarza imprez obchodzonych w naszej s (...)

Poczytaj mi przyjacielu

19-10-2017
Julka Wójciak i Zuzia Nowak czytają przedszkolakom
W bibliotece, w ramach wielkiego bibliotecznego czytania jest realizowany projekt „Poczytaj mi przyjacielu”. Polega on na odwiedzaniu przez uczennice starszych kla (...)

Wybory czytelnicze

10-10-2017
Wybory czytelnicze
Biblioteka naszej szkoły przystąpiła do programu rządowego pt. „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”. W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup nowoś (...)