Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubochni
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r.

Konsultacje/zebrania

K O M U N I K A T

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubochni informuje,
iż konsultacje z dnia  03.06.2019 r.
(poniedziałek)
zostały przesunięte
na dzień
 30.05.2019 r. (czwartek) o godz.  1700 - 1800.

Konsultacje:

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 17.00 do 18.00, oprócz miesięcy, w których są zebrania rodziców z wychowawcami.